This post may contain Adult content.
AdultRandom
Only logged in members can reply and interact with the post.
Join SimilarWorlds for FREE ยป

Ik heb mijn ribben gedaan - alweer...

Ik kan nauwelijks ademen omdat ik zoveel heb gehoest.

Aan de ene kant voelt het alsof ik een astma-aanval heb... Maar dan zonder de astma.

Ik heb ook geleerd dat het ook niet helpt om zo te ademen met een volle maag.

Gisteravond voelde een beetje vreemd omdat ik pijn had in het midden van mijn onderborst, net onder het uiteinde van mijn borstbeen. Als ik er met mijn hand over wreef, voelde het hard aan en alsof er een knobbel onder mijn huid zat.

Ik wijt het aan te veel hoesten terwijl ik een strakke broek draag. Het hoesten alleen al was zo erg dat ik wat repercussies verwachtte nadat ik me in mijn frisdrank had verslikt.

 
Post Comment
 
11 people following
Hooty's Owlery
A proper place for half of the junk going on in HootyTheNightOwl's head and life in any given time.

This group is also intended to be a public gathering place for those who wish to help support Hooty through whatever is going on.

I may post in Dutch - please do NOT respond in German... English is fine for non Dutch speaking people.
New Post
Group Members