Positive
Only logged in members can reply and interact with the post.
Join SimilarWorlds for FREE »

Joyfull spring song (Rum - 1974)

[youtube=https://youtu.be/30_S4hwxzaU]


[b]There is Spring! There is the sun![/b]
[i]Daar is de lente, daar is de zon[/i]
[b]Almost - but I think she'll be here soon[/b]
[i]bijna - maar ik denk dat ze weldra zal komen[/i]
[b]The Phallus Impudicus is already flowering[/b]
[i]de fallus impudicus staat al in bloei[/i]
[b]and the leaves are growing trees![/b]
[i]en de blaadjes krijgen bomen ![/i]

[b]My wife and my cat are both in heat[/b]
[i]M’n vrouw en m’n kat zijn allebei krols,[/i]
[b]It's difficult keeping them calm[/b]
[i]het valt me moeilijk ze rustig te houden,[/i]
[b]I'll have to build tons of nests soon![/b]
[i]ik zal binnenkort weer ‘n heleboel[/i]
[i]nesten moeten bouwen ![/i]

[b]There is Spring! There is the sun![/b]
[i]Daar is de lente, daar is de zon[/i]
[b]Almost - but I think she'll be here soon[/b]
[i]bijna - maar ik denk dat ze weldra zal komen[/i]
[b]The Phallus Impudicus is already flowering[/b]
[i]de fallus impudicus staat al in bloei[/i]
[b]and the leaves are growing trees![/b]
[i]en de blaadjes krijgen bomen ![/i]

[b]The flowers bulbs are bursting with a[/b]
[i]De bloembollen barsten open met een[/i]
[b]bang and the girls uncover their legs[/b]
[i]knal en de meisjes ontbloten de kuiten,[/i]
[b]The construction workers, after a bad time[/b]
[i]de bouwvakkers hebben na ‘n nare tijd[/i]
[b]Again have a reason to wolf-whistle![/b]
[i]weer iets om naar te fluiten ![/i]
-
[b]There is Spring! There is the sun![/b]
[i]Daar is de lente, daar is de zon[/i]
[b]Almost - but I think she'll be here soon[/b]
[i]bijna - maar ik denk dat ze weldra zal komen[/i]
[b]The Phallus Impudicus is already flowering[/b]
[i]de fallus impudicus staat al in bloei[/i]
[b]and the church bells are leaving for Rome![/b]
[i]en de klokken vertrekken naar Romen[/i] 
Post Comment