Fun
Only logged in members can reply and interact with the post.
Join SimilarWorlds today ยป

Catatonia-International Velvet

https://youtu.be/wAKOXXYyLSk

Deffrwch Cymru cysglud glwad y gan,
Dwfn yw'r gwendid bychan yw y fflam
Creulon yw'r cynheuaf, per yw'r don
'Da alaw'r alarch unig yn fy mron

Every day when I wake up I thank the lord I'm Welsh
Every day when I wake up I thank the lord I'm Welsh

...Cymraes swil
Pan darganfyddais gwir paradwys Rhyl

Every day when I wake up I thank the lord I'm Welsh
Thank the lord I'm
Thank the lord I'm
Welsh

Deffrwch Cymru cysglud glwad y gan,
Dwfn yw'r gwendid bychan yw y fflam

Every day when I wake up I thank the lord I'm Welsh
Every day when I wake up I thank the lord I'm Welsh
Every day when I wake up I thank the lord I'm Welsh
Every day when I wake up I thank the lord I'm
Thank the lord I'm
Thank the lord I'm
Welsh

 
Post Comment
 
2 people following
All things Welsh
All things Welsh.
It's History,Language,Geography,People,Sport.
Music.
Pob peth Cymreig.
Mae'n Hanes, Iaith, Daearyddiaeth, Pobl, Chwaraeon.
Cerddoriaeth.
New Post
Group Members