This post may contain Mildly Adult content.
I Love Hot Chocolate
Mildly Adult
Only logged in members can reply and interact with the post.
Join Similar Worlds today »

Vital a mengem Liewen!

Vital a mengem Liewen! Vital a mengem Liewen! Waarme Schocki ass eng sublim Freed! E puer soen fir eng Fra Schockela stimuléiert a mimescht en Orgasmus, ech géif zouginn datt ech en Orgasmus hat beim Schockela genéissen wat mir deemools zimmlech waarm war, och mat menger fräier Hand a mengem Schouss!

 
Post Comment  
 
4850 people following
I Love Hot Chocolate
Personal Stories, Advice, and Support
New Post
Food
Group Members