I Have Random Thoughts
Only logged in members can reply and interact with the post.
Join Similar Worlds today ยป

Ik weet het niet...

Hoeveel meer van dit kan ik aan???

Ik weet wat het plan was, maar het feit dat mijn moeder het misbruik toestaat waarmee ik leef, maakt het moeilijker voor mij om te blijven.

Mijn hoofd is gek en probeer verschillende manieren te bedenken om uit deze situatie te komen.

The only reason that I'm still alive right now is because of my man. He is my anchor and my strength. If he gives up on me... then I give up on me, too.

 
Post Comment  
 
7067 people following
I Have Random Thoughts
Personal Stories, Advice, and Support
New Post
Group Members