I Am Learning Dutch
Only logged in members can reply and interact with the post.
Join Similar Worlds today 禄

Echt niet... hij kan toch geen Nederlander zijn???

Een paar jaar geleden werkte ik met een man op Facebook... ik wist dat hij geen Engelsman was - maar ik heb nooit gepraat over waar hij vandaan komt... meer recentelijk heb ik suggesties gezien dat hij ook Nederlands zou kunnen zijn... zo'n klein land - maar het lijkt erop dat er zoveel van mijn vrienden zijn... 馃
Oldest First | Newest First | Top
FeetAreFantastic41-45, M
Klein land maar met heel veel mensen!
Becksta36-40
[@14020,FeetAreFantastic] Dus ik leer... 馃檪
FeetAreFantastic41-45, M
[@421598,Becksta] Je Nederlands is erg goed!
Becksta36-40
[@14020,FeetAreFantastic] Dank je... ik probeer beter te zijn

 
Post Comment  
 
5 people following
I Am Learning Dutch
Personal Stories, Advice, and Support
New Post
Group Members